Förskolan Vallviken

Stadsdelen Teleborg växer och är i behov av fler förskolplatser. Vöfab har därför byggt en ny förskola på Välludden, förskolan Vallviken.

Förskolan Vallviken. En röd byggnad med träd och buskar runt om samt människor som cyklar och går i förgrunden. Illustration: LBE arkitekt ab.

Skiss över nybyggnationen av förskolan Vallviken. Illustration: LBE arkitekt ab.

Förskolan har plats för 80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten, som är naturmark, finns ytterligare en förskola, men förskolorna har separata angörings- och parkeringsytor.

Vi har byggt förskolan av korslimmat trä och enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER. Den stod klar i maj 2019, och barnen flyttade in i början av juni.

Förskolan är nominerad till Växjö kommuns Träbyggnadspris 2020.

Förskolan Vallviken färdigställd. En röd byggnad med lekredskap framför och mycket buskar och träd runt om. Foto.

Förskolan Vallviken, färdigställd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020