Kampagården

Behovet av förskoleplatser i Växjö är stort och vid årsskiftet 2017/2018 köpte Vöfab fastigheten Kampagården av Växjöbostäder, för att bygga om den till en förskola.

Framsidan av Kampagården med trädgård

Kampagården byggdes i början av 1700-talet och fasaden är Q-märkt. Vid köpet innehöll den små lägenheter och vi har gjort skisser och kalkyler för att bygga om till en förskola för 60 barn. Vi har anpassat för att uppfylla olika krav på tekniska installationer, trappor och utrymningsvägar samt tillgänglighet.

Samtidigt pågår en utredning att Vöfab ska köpa mark intill för att bygga en ny förskola med plats för cirka 90 barn. För att kunna gå vidare i processen inväntar vi besked om ny detaljplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2019