Kampagården

Behovet av förskoleplatser i Växjö är stort och vid årsskiftet 2017/2018 köpte vi fastigheten Kampagården av Växjöbostäder, för att bygga om den till en förskola.

Framsidan av Kampagården med trädgård

Kampagården byggdes i början av 1700-talet och fasaden är Q-märkt. Vid köpet innehöll den små lägenheter och vi har gjort skisser och kalkyler för att bygga om till en förskola för 60 barn. Vi har anpassat för att uppfylla olika krav på tekniska installationer, trappor och utrymningsvägar samt tillgänglighetsanpassar. För att kunna gå vidare i processen inväntar vi politiska beslut.

Samtidigt pågår en utredning att vi ska köpa mark intill för att bygga en ny förskola med plats för cirka 90 barn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018