Kungsmadskolan

Kungsmadskolan är vår största gymnasieskola. Redan 2009 gick startskottet för den stora ombyggnaden av skolan. Under åren har vi sedan byggt om och till i etapper, för att den ska utnyttjas effektivare och bli mer tillgänglig. Den har bland annat fått en ny huvudbyggnad och en mer tydlig och välkomnande entréplats mot Sandsbrovägen.

Huvudentrén till Kungsmadskolan med växter och cykelparkering. Foto: Erik Wik

Huvudentrén till Kungsmadskolan. Foto: Erik Wik

Hösten 2019 började vi bygga om och till för nytt produktionskök och ny matsal i hörnan som tidigare rymde administration och bibliotek. Planen är att allt ska stå klart våren 2021, och när det nya köket står klart kommer vi riva den nuvarande köksbyggnaden, som idag skymmer huvudbyggnaden.

Skiss över tillbyggnad för Kungsmadskolans nya produktionskök. Illustration: LBE arkitekt ab

Skiss över tillbyggnad för Kungsmadskolans nya produktionskök. Illustration: LBE arkitekt ab

Vi har även byggt om för flytt av restaurangskolans utbildning och kök till Kungsmadskolan. Den del som var aktuell var tidigare hantverk & designutbildningens lokaler. De nya lokalerna blev inflyttningsklara till höstterminens start 2019.

Skiss över entrén till restaurangskolan på Kungsmadskolan. Illustration: LBE arkitekt ab

Entré till restaurangskolan på Kungsmadskolan. Illustration: LBE arkitekt ab

Tidigare har vi byggt till en ny byggnad i tre plan, som inrymmer huvudentré, galleria, administration samt bas- och grupprum. Den blev klar under maj månad 2014 och nominerad till Växjö kommuns byggnadspris samma år. Samtidigt renoverade vi i verkstadsdelen och biblioteket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020