Kungsmadskolan

Kungsmadskolan är vår största gymnasieskola. Redan 2009 gick startskottet för den stora ombyggnaden av skolan. Under åren har vi sedan byggt om och till i två etapper, för att den ska utnyttjas effektivare och bli mer tillgänglig. Den har bland annat fått en ny huvudbyggnad och en mer tydlig och välkomnande entréplats mot Sandsbrovägen.

Huvudentrén till Kungsmadskolan med växter och cykelparkering. Foto: Erik Wik

Huvudentrén till Kungsmadskolan. Foto: Erik Wik

Nu är det dags för den sista delen där vi bygger för flytt av restaurangskolans utbildning och kök, till Kungsmadskolan. Den del som är aktuell är tidigare hantverk & designutbildningens lokaler. De nya lokalerna blir inflyttningsklara hösten 2019.

Skiss över entrén till restaurangskolan på Kungsmadskolan. Illustration: LBE arkitekt ab

Entré till restaurangskolan på Kungsmadskolan. Illustration: LBE arkitekt ab

Sedan ska vi bygga om och till för nytt produktionskök och ny matsal. Tanken är att köket och matsalen ska byggas i hörnan som tidigare rymde administration och bibliotek. När det nya köket står klart kommer den nuvarande köksbyggnaden, som idag skymmer huvudbyggnaden att rivas. Planen är att vi börjar bygga i augusti 2019 och att det då står klart våren 2021.

Skiss över Kungsmadskolans nya produktionskök. Illustration: LBE arkitekt ab

Kungsmadskolans nya produktionskök. Illustration: LBE arkitekt ab

Tidigare har vi byggt till en ny byggnad i tre plan, som inrymmer huvudentré, galleria, administration samt bas- och grupprum. Den blev klar under maj månad 2014 och nominerad till Växjö kommuns byggnadspris samma år. Samtidigt renoverade vi i verkstadsdelen och biblioteket. Frisörprogrammet har flyttat dit.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019