Till innehållet

Kungsmadskolan

Kungsmadskolan är vår största gymnasieskola. Redan 2009 gick startskottet för den stora ombyggnaden av skolan. Under åren har vi sedan byggt om och till i etapper, för att den ska utnyttjas effektivare och bli mer tillgänglig. Den har bland annat fått en ny huvudbyggnad och en mer tydlig och välkomnande entréplats mot Sandsbrovägen.

Huvudentrén till Kungsmadskolan. En ljus stor byggnad med med växter, cykelparkering och ungdomar framför och intill. Foto: Erik Wik.

Huvudentrén till Kungsmadskolan, som blev klar 2014. Foto: Erik Wik.

Hösten 2019 började vi bygga om och till för nytt produktionskök och ny matsal i hörnan som tidigare rymde administration och bibliotek. Planen är att allt ska stå klart den 1 maj 2021, och att vi i september börjar riva den nuvarande köksbyggnaden, som idag skymmer huvudbyggnaden.

Skiss över tillbyggnad för Kungsmadskolans nya produktionskök. En gul låg tegelbyggnad med en trädallé framför. Illustration: LBE arkitekt AB.

Skiss över tillbyggnad för Kungsmadskolans nya produktionskök. Illustration: LBE arkitekt AB.

Vi har även byggt om för restaurangskolans utbildning och kök till Kungsmadskolan. De nya lokalerna blev inflyttningsklara till höstterminens start 2019.

Entré till restaurangskolan på Kungsmadskolan. En brun tillbyggnad till ett grått hus och många ungdomar framför. Illustration: LBE arkitekt AB.

Entré till restaurangskolan på Kungsmadskolan. Illustration: LBE arkitekt AB.

Tidigare har vi byggt till en ny byggnad i tre plan, som inrymmer huvudentré, galleria, administration samt bas- och grupprum. Den blev klar under maj månad 2014 och nominerad till Växjö kommuns byggnadspris samma år. Samtidigt renoverade vi i verkstadsdelen och biblioteket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021