Till innehållet

Ny förskola på Vikaholm

Bygglovet är nu klart för bygget av en ny förskola i kvarteret Stommen på östa Vikaholm. Planerad byggstart är i juni 2021 under förutsättning att det blir positiva beslut i alla politiska instanser.

Skiss över ny förskola på östra Vikaholm. Illustration: LBE arkitekt AB.

Skiss över ny förskola på östra Vikaholm. Illustration: LBE arkitekt AB.

Det blir en förskola med två enheter med fem avdelningar i varje, som ska ge plats åt sammanlagt 150 barn. Förskolan som också kommer att innehålla ett tillagningskök planeras blir klar i november 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020