Till innehållet

Räppevallen

Vöfab har fått i uppdrag att anlägga och bygga den nya Räppevallen vid lagunen i norra Bergundasjön i riktning mot Bergsnäs i Växjö.

Situationsplan över nya Räppevallen. Två stora fotbollsplaner och en mindre samt ett klubbhus intill en sjö. Illustration: WSP.

Situationsplan över nya Räppevallen. Illustration WSP.

I och med byggnationen av det nya sjukhuset i Räppe i Växjö måste Räppevallen få en ny plats, och valet föll på lagunen vid norra Bergundasjön. Vöfab, som kommer att äga anläggningen, planerar nu för att anlägga fotbollsplanerna och bygga ett klubbhus.

Det kommer att bli två fullstora fotbollsplaner och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, ett förråd och en kiosk.

Anbud har kommit in och en entreprenör kan tilldelas om/när alla politiska beslut är tagna. Tidsplanen är att själva markarbetet påbörjas i april 2021, och att allt står klart när fotbollssäsongen kör igång ett år senare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020