Torparskolan

Södra delen av Teleborg växer, vilket innebär att Torparskolan behöver större ytor för att kunna ta hand om fler elever. Vi bygger därför om och till skolan.

Skiss över om- och tillbyggnaden av Torparskolan. Illustration: Arkitektbolaget

Om- och tillbyggnad av Torparskolan. Illustration: Arkitektbolaget

Torparskolan ska utökas till en två-parallellig skola för F-6-elever. Den nya byggnaden, som vi börjar bygga efter sommaren, kommer att innehålla klassrum, slöjdsalar, tillagningskök och matsal. Det beräknas blir klart i november 2019. Ett år senare ska den ombyggda delen bli klar, som förutom klassrum får nya personalrum och en expedition. 

Samtidigt med byggnationen blir det en total upprustning av utemiljön. Vid Släden, paviljongen intill, som används under byggtiden av barn och personal, anlägger vi en multiarena.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018