Torparskolan

Södra delen av Teleborg växer, vilket innebär att Torparskolan behöver större ytor för att kunna ta emot fler elever. Vi bygger därför om och till skolan.

Skiss över om- och tillbyggnaden av Torparskolan. Illustration: Arkitektbolaget

Om- och tillbyggnad av Torparskolan. Illustration: Arkitektbolaget

Torparskolan ska utökas till en två-parallellig skola för F-6-elever. Den nya byggnaden, som vi började bygga efter sommaren 2018, kommer att innehålla klassrum, slöjdsalar, tillagningskök och matsal. Det beräknas blir klart i november 2019. Sedan fortsätter vi med att bygga om i skolan, och ett år senare ska den delen bli klar. Förutom klassrum blir här nya personalrum och en expedition. 

Samtidigt med byggnationen blir det en total upprustning av utemiljön. Vi kommer bland annat att anlägga en multiarena där det nu finns en paviljong, som används under byggtiden av barn och personal. Paviljongen tas bort när bygget är klart.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2019