Torparskolan

Södra delen av Teleborg växer, vilket innebär att Torparskolan behöver större ytor för att kunna ta emot fler elever. Vi bygger därför om och till skolan.

Skiss över om- och tillbyggnaden av Torparskolan. Illustration: Arkitektbolaget

Om- och tillbyggnad av Torparskolan. Illustration: Arkitektbolaget

Torparskolan ska utökas till en två-parallellig skola för F-6-elever. Den nya byggnaden, som vi började bygga efter sommaren 2018, blev klar i oktober 2019. Den innehåller klassrum, slöjdsalar, tillagningskök och matsal. Sedan fortsatte vi med en ombyggnation av skolan, och ett år senare ska den delen bli klar. Förutom klassrum blir här nya personalrum och en expedition. 

Samtidigt med byggnationen blir det en total upprustning av utemiljön. Vi kommer bland annat att anlägga en multiarena där det nu finns en paviljong, som används under byggtiden av barn och personal. Paviljongen tas bort när bygget är klart.  

Vi bygger enligt certifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER, och i september 2019 blev det klart att byggnationen uppnått en certifiering. Här kan du läsa mer om certifieringsresultatet (öppnas som PDF)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019