Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan är i stort behov av nya lokaler. Vi planerar därför att bygga om och även riva delar av skolan för att bygga nytt.

Skiss över ny- och ombyggnation av Ulriksbergskolan. Illustration: LBE arkitekt ab

Skiss över nya Ulriksbergskolan efter ny- och ombyggnationen. Illustration: LBE arkitekt ab

Vi kommer att börja med att riva nuvarande gymnastiksal, slöjdsalar och förskoledelar. Där bygger vi sedan en fullstor idrottshall, nya söjdsalar, nytt tillagningskök och matsal samt en förskola i två våningsplan för 75 barn i fem avdelningar. Därefter bygger vi om de två huvudbyggnaderna, som innehåller basrum.

Vi har börjat projektera och om allt går enligt planerna blir det byggstart efter årsskiftet 2019/2020. Hela byggnationen kommer då att stå klar under 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2019