Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan är i stort behov av nya lokaler. Vi planerar därför att bygga om och även riva delar av skolan för att bygga nytt.

Skiss över ny- och ombyggnation av Ulriksbergskolan. Illustration: LBE arkitekt ab

Skiss över nya Ulriksbergskolan efter ny- och ombyggnationen. Illustration: LBE arkitekt ab

Vi kommer att börja med att riva nuvarande gymnastiksal, slöjdsalar och förskoldelar. Där bygger vi sedan en fullstor idrottshall, nya slöjdsalar, nytt tillagningskök och matsal samt en förskola i två våningsplan för 75 barn i fem avdelningar. Därefter bygger vi om de två huvudbyggnaderna, som innehåller klassrum.

Om allt går enligt planerna blir det byggstart i februari 2020, och hela byggnationen kommer då att stå klar sommaren 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019