Ulriksbergskolan

Ulriksbergskolan ska utökas från två- till tre-parallellig samtidigt som den är i stort behov av nya lokaler. Vi kommer därför att bygga om och även riva delar av skolan för att bygga nytt.

Skiss över ny- och ombyggnation av Ulriksbergskolan. Illustration: LBE arkitekt ab

Skiss över nya Ulriksbergskolan efter ny- och ombyggnationen. Illustration: LBE arkitekt ab

Planerad byggstart är i maj 2020, och hela byggnationen kommer då att stå klar sommaren 2024.

Kommunfullmäktige har sagt ja till byggnationen, och inför beslutet har en antikvarisk inventering gjorts för att bedöma vad som bör bevaras vid byggnationen.

Vi börjar med att riva nuvarande förskoldelar som ligger söderut, och bygger där en fullstor idrottshall. När det är klart, efter cirka ett år, river vi byggnaderna utmed Ulriksbergspromenaden som idag innehåller en gymnastiksal, förskola och slöjdsalar. Där bygger vi sedan nya slöjdsalar, nytt tillagningskök och matsal samt en förskola i två våningsplan för 75 barn i fem avdelningar. Detta pågår under cirka två år, och därefter bygger vi om de två huvudbyggnaderna, som innehåller klassrum. Det blir också en separerad utemiljö och trafiksituation för ökad säkerhet för barnen.

De nya delarna byggs enligt kommunens träbyggnadsstrategi och certifieringen miljöbyggnad, nivå silver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020