Till innehållet

Om arkitekttävlingen

En arkitekttävling pågick under hösten 2016. Vinnare i tävlingen blev White Arkitekter. Det vinnande förslaget var innovativt och gav en grund för det fortsatta arbetet med gestaltningen av Växjö station och kommunhus.

Sommaren 2016 bjöd vi öppet och brett in arkitektföretag att lämna in intresseanmälan att få delta i en arkitekttävling för att rita en station och ett nytt kommunhus. Ett flertal arkitekter, både inhemska och utanför Sverige visade sitt intresse. Fem blev utvalda och fick en inbjudan med ett tävlingsprogram. Den 24 november lämnade de in sina förslag och då började juryns arbete.

Tävlingsjury

En jury utvärderade tävlingsbidragen och utsåg därefter en vinnare i tävlingen. Arkitektföretagen och bidragen var anonyma för jurymedlemmarna fram till dess att de meddelade sitt beslut den 24 januari 2017.

Tävlingsjuryn bestod av

Ordförande Per Schöldberg (C), kommunalråd och kommunstyrelsens representant
Gert Wingårdh, extern arkitekt
Dorte Mandrup, extern arkitekt
Henrik Wibroe, stadsarkitekt Växjö kommun
Catharina Winberg (M), kommunstyrelsens representant
Tony Lundstedt (S), kommunstyrelsens representant
Thomas Fröslev, Jernhusen
Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
Ove Dahl, projektledare nya kommunhuset, Växjö kommun

Ur tävlingsprogrammet

Kommunhuset ska vara möjligheternas plats. Här ska anställda, förtroendevalda och medborgare mötas. En modern och inspirerande plats för både besökare och anställda med fokus på smart logistik och yteffektivt byggande. Placeringen ska bidra till kommunhusets attraktivitet och synlighet i staden.

Stationen är porten till staden. Här får besökare och turister sitt första intryck av Växjö. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus. Flödet ska på ett lättnavigerat och naturligt sätt styras genom byggnaden.

I byggnaden ska det också skapas plats för "Växjös vardagsrum", stationens hjärta. Målet är att det ska bli stationens och Växjös sociala knutpunkt och även ha en viktig roll som kommunikationsstråk.

Längre ner på sidan under relaterade dokument hittar du hela tävlingsprogrammet och juryns motivering till vinnande förslag.

SWECO - ny arkitektbyrå i projektet

Under projektets första fas hade White i uppdrag att renodla sitt förslag och ta fram underlag för projekteringen. När projektet gick in i fas 2 genomförde Vöfab tillsammans med byggentreprenören Skanska en ny upphandling, där valet föll på Sweco. Det betyder att White Arkitekter inte är en del av projektet längre. Upphandlingen har granskats av Konkurrensverket utan anmärkning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021