Till innehållet

Beslut om minoritetsåterremiss för nytt stads- och stationshus

Vid kommunullmäktiges sammanträde togs ett beslut att återremittera ärendet att bygga nytt stads- och stationshus, en så kallad minoritetsåterremiss.

Ärendet avgjordes genom en omröstning där 24 av de 61 ledamöterna röstade för en återremiss. För att det ska bli en minoritetsåterremiss krävs det att en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige röstar för det.

En minirotetsåterremiss kan endast inträffa en gång. Det innebär att beslutet skjuts till upp till fullmäktiges nästa sammanträde, tisdagen 21 november. Oppositionen har begärt kompletterande uppgifter som kommer att prestenteras på detta möte.

Här kan du läsa mer om det planerade bygget av nytt stads- och stationshus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2017