Till innehållet

Förberedelser för byggkran på stationsområdet

Under tiden 4-15 juni är Norra Järnvägsgatan av säkerhetsskäl avstängd för all trafik. Anledningen är att Skanska ska förbereda inför monteringen av den cirka 50 meter höga byggkran som ska användas vid bygget av Växjö nya station och kommunhus.

Avstängningen påverkar endast bussarna som under den här tiden kommer att köra på bussgatan längs med järnvägen. Du kommer fortfarande kunna ta dig fram till fots och leda cykeln längs med trottoaren på Norra Järnvägsgatan. Trafik till och från Norra Järnvägsgatan 10 kommer att kunna köra österifrån förbi spårviddshindren.

Kranen kommer att monteras i augusti och stå norr om den nya stationen och kommunhuset, i korsningen mot Klostergatan innanför de betongbarriärer som finns utplacerade idag.

Korta fakta om tornkranen:

  • Betongfundamentet står på stålpålar
  • För att transporter ska kunna köra under kommer det att finnas en stålportal
  • Arbetsradie: 65 meter
  • Totalhöjd: ca 50 meter ovan mark
  • Totalvikt: ca 180 ton
  • Maxbelastning: 12 ton
  • Spetslast: 4,2 ton på 65 meter

Läs mer om bygget av Växjö station och kommunhus

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2018