Till innehållet

Ny bygglovsansökan inlämnad för källare i Växjö station och kommunhus

Idag har en ny ansökan med kompletterande handlingar lämnats in till byggnadsnämnden för bygglovet som gäller källaren i Växjö station och kommunhus.

Byggnation av Växjö nya station och kommunhus

Byggnation av Växjö nya station och kommunhus

Det som har lämnats in med ansökan är tydligare ritningsmaterial än de handlingar som lämnades vid tidigare ansökan, tillsammans med bland annat tekniska beskrivningar av konstruktionen.

Bakgrund:
Tidigare i år ansökte Vöfab om bygglov för källaren för att starta bygget av Växjö station och kommunhus. Bygglovet blev godkänt av byggnadsnämnden och arbetet startade. Därefter överklagades bygglovet och Länsstyrelsen upphävde bygglovet samt skickade tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för ytterligare kompletteringar. Vöfab överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, som avvisade överklagan. Vöfab kommer att överklaga ärendet till mark- och miljööverdomstolen den 12 oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2019