Till innehållet

Bygglov beviljat för Växjö station och kommunhus

Växjö nya station och kommunhus, vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Växjö nya station och kommunhus, vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Byggnadsnämnden i Växjö sa idag ja till bygglov för Växjö nya station och kommunhus enligt arbetsutskottets förslag.

Vid byggnadsnämndens sammanträde den 12 december beviljades bygglovet för Växjö station och kommunhus. Det godkända förslaget innehåller en omarbetning av fasaden där den ursprungliga dubbelfasaden i glas är tillbaka. I övrigt följer förslaget detaljplanen och har stadsarkitekt Henrik Wibroes godkännande.

Nästa steg i processen är att ett tekniskt samråd hålls, där tekniska frågor och handlingar diskuteras innan ett startbesked ges.

Läs mer om bygget av Växjö station och kommunhus

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019