Till innehållet

Vi installerar ytterligare en solcellsanläggning

En solcellsanläggning som solen lyser på

I sommar installerar vi den tionde solcellsanläggningen på Vöfabs fastigheter. Denna gång på förskolan Saga. Genom våra anläggningar minskar vi vår andel köpt el och besparar därmed atmosfären hundratals ton koldioxid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2019