Till innehållet

Överklagande av bygglov hos Mark- och miljödomstolen återkallas

Vöfab har idag återkallat överklagandet hos Mark- och miljödomstolen som avser det av länsstyrelsen upphävda bygglovet för Växjö station och kommunhus. Anledningen är att vi i det nya bygglovet, som beviljades den 24 juni 2019, anser oss ha förtydligat och kompletterat underlaget avseende de synpunkter som länsstyrelsen framförde angående parkeringar.

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Genom att överklagandet av det upphävda bygglovet hos mark- och miljödomstolen återkallats kvarstår endast ett bygglov för byggnationen av Växjös nya station och kommunhus. Här kan du läsa mer byggnationen av Växjö station och kommunhus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019