Till innehållet

Bygglovet för nya station och kommunhuset har gått igenom länsstyrelsens prövning

Växjö station och kommunhus, vy från nordost: Illustration: Sweco/Skanska

Växjö station och kommunhus, vy från nordost: Illustration: Sweco/Skanska

Byggnadsnämnden beviljade den 24 juni ett nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. Bygglovet överklagades men länsstyrelsen har idag beslutat att avslå överklagandet efter att ha gjort bedömningen att Vöfab förtydligat parkeringslösningen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2019