Till innehållet

H-bygg och fritid kommer driva Evedals vandrarhem

Nu är det klart att H-Bygg och fritid AB, som idag driver Evedals camping , vann upphandlingen att driva Evedals vandrarhem och de tre stugorna Berghälla, Svensborg och Lillstugan på Evedal i Växjö.

Berghälla på Evedal. Ett rött hus med vita knutar och mycket grönska runt om.

Berghälla

Sista dag att lämna anbud var 17 december 2019 och fyra anbud har efter det utvärderats för vandrarhemmet med tillhörande stugor. Växjö kommun och Vöfab konstaterar i utvärderingen att H-Bygg och fritid är de som bäst levt upp till Växjö kommuns krav. De har visat mycket god förståelse för Vöfabs och Växjö kommuns mål och vision för området Evedal, som är en viktig del för Växjö som turistmål. Verksamhetsplanen visar bland annat hur företaget tänkt samverka med övriga aktörer för att utveckla hela området. H-Bygg och fritid uppfyller också kraven som ställts på till exempel öppethållande, tänkt bemanning, och aktiviteter för gäster och allmänhet. Entreprenören jobbar också för ett hållbart företagande inom både miljö, ekonomi och inom det sociala.

Det råder nu tio dagars avtalsspärr, vilket innebär att upphandlingsprocessen avslutas 7 februari och avtal med H-bygg och fritid kan sedan tecknas. Målet är att vandrarhemmets nya entreprenörer finns på plats och börjar driva vandrarhemmet 1 april 2020.

För verksamheterna på Vilhelmshill (lokaler för fest och andra aktiviteter) och Evedals station (idag caféverksamhet sommartid) som också fanns med i upphandlingen, inkom inga kvalificerade anbud. Här fortsätter Växjö kommun arbeta för en lösning. Flera intressenter har hört av sig efter att anbudstiden gått ut och Växjö kommun kommer fortsätta dialog med dem.

Även Evedals värdshus som gick i konkurs 9 januari 2020 är aktuell för ny entreprenör och fram till igår har företag som är intresserade av att driva värdshuset vidare kunnat lämna in intresseanmälan till Vöfab. Detta ärende hanteras separat och avslutas inom kort.

Här kan du läsa mer om Evedals vandrarhem Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2020