Till innehållet

Klartecken till om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola

Tisdagen den 25 februari sa kommunfullmäktige ja till en om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola. Planen är nu att vi börjar bygga i maj, och att allt kommer stå klart till höstterminens start 2024.

Skiss över nya Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola efter ny- och ombyggnationen. Ett tegelhus i vinkel med en skolgård.

Skiss över nya Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola efter ny- och ombyggnationen. Illustration: LBE arkitekt ab

Ulriksbergskolan och förskolan är i stort behov av nya lokaler, och kommunfullmäktige har nu beslutat att Vöfab får bygga om och till skolan för årskurs F-6 till tre paralleller samt bygga ut förskolan. Inför beslutet har en antikvarisk inventering gjorts för att bedöma vad som bör bevaras vid byggnationen.

Innan vi börjar bygga behöver vi ett bygglov och rivningslov från byggnadsnämnden. De tar upp ärendet för beslut den 27 februari.

Under förutsättning att bygglov beviljas startar vi byggnationen med att nuvarande förskoldelar söderut rivs, för att ge plats åt en fullstor idrottshall. Efter cirka ett år river vi även byggnaderna utmed Ulriksbergspromenaden och där byggs ett tillagningskök, en matsal, slöjdsalar samt en förskola med plats för 75 barn. Slutligen bygger vi om huvudbyggnaderna, som innehåller klassrum.

Läs mer om byggnationen på Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2020