Till innehållet

Bygglovet för Växjö station och kommunhus har gått igenom Mark- och miljödomstolens prövning

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom angående bygglov för Växjö nya station och kommunhus.

Växjö nya station och kommunhus. Ett stort hus med fasad i glas och trä utmed en gata med människor som går.

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Bygglovet för Växjös nya station och kommunhus har tidigare överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelar nu att överklagandet kan avslås med bedömningen att tillräckliga åtgärder har vidtagits. Nu inväntar vi att bygglovet ska vinna laga kraft. Domen kan överklagas fram till den 28 maj 2020.

Bakgrund

Byggnadsnämnden beviljade den 24 juni 2019 ett nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. Bygglovet överklagades, men Länsstyrelsen beslutade sedan att avslå överklagandet efter att ha gjort bedömningen att Vöfab förtydligat parkeringslösningen. Bygglovet överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen.

Här kan du läsa mer om byggnationen av Växjö station och kommunhus

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2020