Till innehållet

Ny prognos för Växjö station och kommunhus

Idag presenterades årets tredje ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus, från Växjö kommuns externa konsult. Prognosen visar ytterligare kostnadsförbättringar jämfört med tidigare prognoser – totalt 39 miljoner sedan första prognosen 2019, som då visade på 636 miljoner. Den nya prognosen visar nu på en prognostiserad kostnad för Växjö station och kommunhus på 597 miljoner.

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Sweco/Skanska

Växjö nya station och kommunhus. Vy från nordost. Illustration: Sweco/Skanska

Prognosen, med Skanskas avstämningsdatum den 10 juni, visar på minskade kostnader på ytterligare 18,4 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna sedan föregående prognos beror till stor del på att arbetet med invändiga ytskikt såsom att målning och golvläggning går bättre än förväntat. En stor del av besparingarna ligger i att arbetet flyter på utan problem vilket ger färre arbetstimmar.

- Projektet är inne i en period då mycket av arbetet flyter på bra och vi har fortsatt kunna göra betydande besparingar, genom vår gemensamma projektstyrning, utan att för den del ge vika på kvalitén. Sedan vi satte riktkostnaden på 585 miljoner har det även tillkommit lagkrav inom säkerhet, som vi förhållit oss till. Det är därmed extra glädjande att vi lyckats få ned prognosen. Flyter arbetet på som det gör nu tror jag på en fortsatt positiv utveckling, säger Tony Söderena, projektledare på Vöfab.

- Jag är oerhört glad och stolt över att vi arbetat in de ökade kostnaderna med förstärkt säkerhet och fasadändringar som tillkom efter kontraktskrivningen på 585 miljoner, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att Skanska nått takvärdet för sin del av incitamentsutfallet gör att de besparingar som nu görs helt tillfaller kommunen.

Nya kommunhuset planeras vara klart våren 2021 medan stationen öppnar upp för resenärer efter sommaren 2021.

Om prognosen

Skanskas prognosrapporter ligger till grund för den externa konsultens sammanställning, men siffrorna är endast beräkningar och kan komma att ändras.

Ernst & Young, kommunens externa konsult, utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö station och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

På Växjö kommuns webbplats finns Ernst&Youngs sammanställning - prognos 3 Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2020