Till innehållet

Växjö station och kommunhus får Miljöbyggnad guld

Växjö station och kommunhus är nu kvalificerat enligt certifieringen Miljöbyggnad guld. Det är den högsta miljöcertifieringen en byggnad kan få och ges till byggnader med uttalad miljöprofil.

Växjö nya station och kommunhus under byggnation. Foto.

Växjö station och kommunhus

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som används för att säkerställa kvalitén både i själva byggnationen och i driften av huset. Växjö station och kommunhus är nu preliminärklassat för den högsta nivån, som är guld.

Miljöbyggnad guld är en certifiering för de mest ambitiösa byggnaderna som har en hög miljöprofil. Växjö kommun har sedan tidigare krav på att alla nybyggnationer ska uppnå Miljöbyggnad silver, men i det här projektet har ambitionen från kommunen och Vöfab varit ännu högre.

- Vöfab har tillsammans med Skanska arbetat för den högsta miljöcertifieringen. Miljöbyggnad guld leder också till lägre driftskostnader och ger förutsättningar för en väldigt bra inomhusmiljö för de som jobbar och vistas i huset, säger Vöfabs Tony Söderena, projektledare för Växjö station och kommunhus.

För att nå Miljöbyggnad guld ställs krav på dagsljusinsläpp, radon, energiåtgång, fuktsäker byggnation, bra inneklimat och miljögodkända val av byggmaterial, som till exempel trä. Allt detta uppnår nu Växjö station och kommunhus.

När en byggnad får certiferingen Miljöbyggnad guld ska den alltid följas upp och verifieras inom två år för att bli helt klar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020