Till innehållet

Förskolan Saga certifierad Miljöbyggnad silver

Nu är det klart att även förskolan Saga fått en slutlig certifiering enligt Miljöbyggnad. Denna gång är nivån silver. Tidigare har Pär Lagerkvistskolan fått certifieringen, nivå guld.

Översiktsbild av förskolan Saga. En vit byggnad med en gård med lekredskap.  Foto: Skymap

Förskolan Saga. Foto: Skymap

Byggnaden har tidigare fått en preliminär certifiering, men för att se om den lever upp till kraven har det gjorts en uppföljning med bland annat mätningar av energivändning och ljudnivåer. Uppföljningen har visat att kraven är uppfyllda, och därmed är certifieringen slutligen verifierad.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som används för att säkerställa kvalitén både i själva byggnationen och i driften av huset. För att nå Miljöbyggnad silver ställs krav på dagsljusinsläpp, radon, energiåtgång, fuktsäker byggnation, bra inneklimat och miljögodkända val av byggmaterial.

Mer information

Miljövänligt byggande
Förskolan Saga

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020