Till innehållet

Tillbyggnaden av Ulriksbergsskolan har tilldelats Miljöbyggnad Silver

Skiss över entré till nya Ulriksbergsskolan

Skiss över entrén till nya Ulriksbergskolan efter ny- och ombyggnationen. Illustration: LBE arkitekt AB.

Den tillbyggnad av Ulriksbergsskolan som vi just nu bygger på uppdrag av Växjö kommun har fått Miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att man tittar på hur byggnationen uppnår vissa mätvärden.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som används för att säkerställa kvalitén både i själva byggnationen och i driften av huset. Sweden Green Building Councils, som tilldelar certifieringen, går igenom 16 mätvärden inom energianvändning, materialanvändning och inomhusmiljö. Det kan till exempel handla om ljusinsläpp, ventilation och dokumentation av de byggmaterial som används.

-Vi är såklart mycket glada för den här certifieringen. Det visar på att vi tänker hållbart när vi bygger, både för människa och miljö, säger Krister Nilsson, projektledare på Vöfab.

Just nu pågår om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan för årskurs F-6 i tre paralleller samt en förskola med totalt 70–80 platser. Det kommer också att byggas ett nytt tillagningskök, idrottshall samt en separerad utemiljö och trafiksituation för ökad säkerhet för barnen. Arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021