Till innehållet

Vöfab satsar på hotell och restauranger för biologisk mångfald

Bihotell, insektskrypin, fjärilsrestauranger och andra matställen för insekter byggs just nu på flera av kommunens förskolor. Projektet heter Barn räddar bin och syftar bland annat till att ge barn i förskolan större kunskap om biologisk mångfald.

Initiativet Barn räddar bin kommer från Refarm Linnés planetskötare och Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö och har inspirerats av Växjö kommuns hållbarhetsprogram. Vöfab är aktiva i projektet genom att tillsammans med förskolorna och förskolebarnen bygga bihotell och fjärilsrestauranger på deras utegårdar. Vöfab har som mål att det alltid ska finnas en plan för biologisk mångfald inför varje nytt byggprojekt.

- Projektet går helt i linje med hur vi arbetar med hållbarhet inom Växjö kommun. Vi är aktiva i projektet genom att tillsammans med förskolorna och förskolebarnen bygga bihotell och fjärilsrestauranger på deras utegårdar och vi har som mål att det alltid ska finnas en plan för biologisk mångfald inför varje nytt byggprojekt, säger Larry Nilsson, driftchef Vöfab.

Flera olika insatser

Förutom att bygga bihotell på förskolor arbetar Vöfab aktivt med att gynna den biologiska mångfalden. Bland annat har det utanför Kungsmadskolan planterats 20 kvadratmeter med växter som lockar fjärilar, bin och humlor. Vöfab har även jobbat med ängsmark vid 14 av sina fastigheter och gjort i ordning 3 ytor på Palettens förskola för sådd av ängsblommor.

FAKTA Barn räddar bin

Initiativet ”Barn räddar bin” kommer från Refarm Linnés planetskötare och Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö och har uppmärksammats av Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Kronbergs län, som är projektets huvudfinansiär.

Mer information om hur Växjö kommun arbetar med biologisk mångfald på vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2022