Till innehållet

Vöfab förstärker interna rutiner och uppföljning på underleverantörer

Från den 1 januari 2020 har kraven för hur användning av fluorerade växthusgaser får nyttjas förstärkts. Köldmedier som är en typ av fluorerande växthusgas används vid bland annat service och underhåll av kylutrustning och värmepumpar.

I den årliga kontrollrapporten upptäckte miljökontoret att en av Vöfabs upphandlade underleverantörer inte uppfyllt de nya kraven vid service av en kylkrets på Katedralskolan under år 2021. Vid det tillfället användes något för höga halter köldmedier och som en påföljd av leverantörens misstag har Vöfab, som är fastighetsägare, fått en företagsbot på 50 000 kronor.

­­­- Vi har arbetat framgångsrikt med hållbarhetsfrågor kopplade till våra fastigheter och ser därför mycket allvarligt på det som inträffat. Det är viktigt för oss att vi fortsätter arbeta i den riktningen och se till att även våra underleverantörer håller hög kvalité och uppfyller de krav vi ställer. Just nu för vi en dialog med aktuell underleverantör för att utreda vad som orsakat misstaget samt säkerställa att det inte återupprepas. Det är också uppenbart att vi måste förstärka våra interna rutiner för uppföljning på våra underleverantörer, säger Niclas Ramström, vd Vöfab.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2022