Till innehållet

Organisationsstrukturen för de nya kommunala bolagen färdigförhandlad

Den 27 september avslutades de fackliga förhandlingarna om organisationsstrukturerna och chefspositioner för det nya bostadsbolaget Vidingehem och det nya lokalbolaget Vöfab. Därmed är den nya organisationsstrukturen och chefspositionerna färdigförhandlade och arbetet med att skapa nya rutiner och arbetssätt påbörjas.

- Det har varit ett intensivt arbete under våren och sommaren och det känns bra att vi nu har kommit så här långt även om mycket kvarstår. Vi har arbetat med kommunkoncernens gemensamma processer och koncernstyrning som bas med ambition att skapa hållbara och effektiva organisationer, säger Niclas Ramström, vd på Vöfab och Videum, tillika vd för nya lokalbolaget.

I augusti 2021 tog kommunfullmäktige beslut om ny bolagsstruktur för Växjö kommun. Beslutet innebär att det ska finnas ett lokalbolag, ett bostadsbolag och ett Science Park-bolag. Kommunfullmäktige tog också beslut om nya ägardirektiv för de tre bolagen. Bostadsbolaget heter Vidingehem, lokalbolaget Vöfab och Science Park-bolaget Växjö Linnaeus Science Park. Förändringen påbörjades hösten 2021 och ska vara genomförd vid årsskiftet 2022/23.

- Genom denna förändring skapar vi starkare och mer effektiva bolag där vi drar nytta av kommunkoncernens professionella kompetensteam. Då kan vi som bolag fokusera ännu bättre på vårt kärnuppdrag för att kunna möta framtidens utmaningar och möjligheter och på så vis bli en ännu tydligare del i hela Växjös utveckling, säger Catharina Rydberg-Lilja, vd på Vidingehem och Växjöbostäder, tillika vd för nya bostadsbolaget.

Syftet med den förändrade bolagsstrukturen är att få en mer kraftfull och effektiv struktur med ett bostadsbolag och ett lokalbolag.

- Det är fantastiskt att ha varit med i detta utvecklingsarbete tillsammans med Niclas och Catharina. Vi är glada över att ha vd:ar som ser den stora vinningen i att jobba på ett modernt sätt som skapar mervärde för verksamheten, medarbetarna och dem vi är till för. Det visar på ett modernt ledarskap och mod - vilket vi har i Växjö, säger Monica Skagne, kommunchef och vd i VKAB.

Medarbetarna på Vöfab, Vidingehem, Växjöbostäder och Videum fick information om den beslutade organisationsstrukturen och chefspositioner den 28 september.

Om de nya bolagen

Bostadsbolaget Vidingehem, kommer att hantera och utveckla de bostäder som idag finns hos Vidingehem och Växjöbostäder. Genom ägardirektiv har Vidingehem i uppdrag att bygga mer i landsbygdsorterna och vara såväl synliga som engagerade i samhällslivet. Bolaget ska dessutom öka det årliga underhållet per kvadratmeter från cirka 140 kronor till cirka 175 kronor. Vidingehem hamnar då över snittet bland jämförbara bolag (nu: 159 kronor). Bolaget har kapacitet att lämna en årlig utdelning på 120 miljoner kronor som kan bidra till att stärka välfärden.

Lokalbolaget Vöfab, kommer att hantera och utveckla alla fastigheter som exempelvis skolor, bibliotek, idrottshallar och Linnéuniversitetets lokaler. Lokalbolaget kommer att innefatta de verksamhetslokaler som idag finns hos Vöfab, Videum och Vidingehem. Bolaget får genom det beslutade ägardirektivet i uppdrag att minska hyreskostnaderna i både nyproduktion och befintligt bestånd, så att en större del av budgeten kan gå till medarbetare i stället för lokalkostnader.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2022