Till innehållet

Förändrade hyreskostnader från 2023

Vöfabs hyresgäster som har hyresavtal med indexklausul får från den 1 januari 2023 en hyreshöjning i enlighet med hyresavtalets indexbilaga. Det framgår även på januari månads hyresavi.

Indexreglering av hyran sker årligen och regleras i det befintliga hyresavtalets indexklausul. Dock är indexhöjningen väldigt omfattande detta år och vi vill därför komma med ett förtydligande kring vad höjningen avser.

Elkostnaden justeras

Den budgeterade elkostnaden för 2022 kommer att justeras under början av året mot faktisk förbrukning och kostnad, vilket påverkar den totala hyreskostnaden. Den elkostnad som debiteras från januari 2023 är en budgeterad elkostnad med ett högre kWh-pris, vilket rör sig om en dryg fördubbling.

För frågor, kontakta Helena Kobel Rosberg, hyresavtalsansvarig. E-post: helena.kobelrosberg@vofab.se

>> Ytterligare information om hyresavtal med indexklausul på fastighetsagarna.se Länk till annan webbplats.

Så säkrar Växjö kommunkoncern elpriserna

Hela portföljen baseras på en årlig förbrukning om cirka 77 GWh per år och säkras enligt aktuell elhandelspolicy för Växjö kommunkoncern. Koncernen har en genomsnittlig säkringslängd i portföljen mellan 1 och 3 år. Ett halvår före nytt leveransår ska minst 50 procent av beräknad förbrukning vara säkrad. När vi går in i det nya leveransåret ska minst 60 procent vara säkrat. Normalt siktar vi mot ca 80 procent tidigt på året för att minska exponeringen mot marknadsrörelser och för att erhålla en stabil utveckling av elkostnaderna.

Inget vanligt år

2023 är inget vanligt år, och kommer trots en bra säkringsgrad i portföljen att påverkas av de höga termins- och spotpriserna. Säkringsgraden för 2023 ligger på cirka 87 procent för SYSTEM och 11 procent för SYMAL vilket är den priskomponent som är kopplad till elprisområde SE4. Detta innebär en större prisrisk än vad koncernen normalt sett vill ha givet aktuell policy och bakgrunden är att det i princip inte går att säkra el i SE4 (södra Sverige) på grund av utbudsbrist.

På samma sätt som det råder brist på el i prisområdet SE4 råder det även brist på säkringar som ställs ut av elproducenter i området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2023