Ekonomi

I Vöfabs årsredovisningar får du en inblick i företagets ekonomi. Du kan också läsa om olika händelser och hur vi jobbar inom olika områden i företaget. Årsredovisningen för 2017 innehåller för första gången även en hållbarhetsredovisning.

Vöfabs årsredovisning för 2017

Längre ner på sidan under relaterade dokument hittar du årsredovisningarna från de senaste tre åren. De öppnas som PDF.

Utdrag ur "Vd har ordet" i årsredovisningen för 2017:
Omvärldsbevaka hur framtidens skola ser ut avseende pedagogiken med anpassning av lokaler, är en annan uppgift som vi tillsammans med utbildningsförvaltningen alltid måste ha fokus på, för att bidra med lokaler som är följsamma. Använder vi våra lokaler på bästa sätt eller kan vi använda dem mer effektivt. Vi måste också omvärldsbevaka den snabba digitala utvecklingen, så att den blir till optimal nytta både för oss och våra hyresgäster.

Gröna lån

Vöfab har fått godkänt gröna-lån-märkning för tre byggprojekt inom kategorin gröna byggnader. Det gäller byggnation av Vikaholms förskola, Pär Lagerkvistskolan och förskolan Saga. Anledningen är att samtliga är byggda och certifierade enligt miljöbyggnad, vilket säkerställer att husen är bra för människor och miljön genom att noggranna kontroller av energianvändning, innemiljö och material har gjorts.

Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer hållbart samhälle. Investeringsprojekt, inom åtta kategorier, som underlättar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom gröna lån. Alla projekt bedöms av Kommuninvests miljökommitté och efter ett godkännande kan både befintliga och nya lån kopplas till projektet och märkas gröna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Om Vöfab