Till innehållet

Ekonomi

I Vöfabs års- och hållbarhetsredovisningar får du en inblick i företagets ekonomi och hur vi verkar för ett hållbart samhället. Du kan också läsa om olika aktiviteter och händelser under året.

Vöfabs års- och hållbarhetsredovisning för 2019. Foto.

Längre ner på sidan under relaterade dokument hittar du års- och hållbarhetsredovisningarna från de senaste tre åren (öppnas som PDF). Nedan förljer ett utdrag ur "Vd har ordet" i års- och hållbarhetsredovisningen för 2019:

"2019 var året då den sedan länge kända generationsväxlingen tog fart. Vi har under året ersatt åtta personer, varav fem har gått i pension. Som tur är har vi haft lätt för att hitta kompetent och välutbildad personal. En generationsväxling kan vara positiv för ett företag där medarbetarna trivs, och jobbar länge. När företaget tappar erfarenhet och kunnande får man i stället in ny energi och nyfikna ögon, som vill utveckla och anta utmaningar på ett positivt sätt. I en tid med stora utmaningar när det gäller hållbarhet och klimat samt trygghetsfrågor kan det ge en positiv effekt att vrida lite på kulturen"

Gröna lån

Vöfab har fått godkänt gröna-lån-märkning för tre byggprojekt inom kategorin gröna byggnader. Det gäller byggnation av Vikaholms förskola, Pär Lagerkvistskolan, förskolan Saga och Vallvikens förskola. Anledningen är att samtliga är byggda enligt certifieringen miljöbyggnad, vilket säkerställer att husen är bra för människor och miljön genom att noggranna kontroller av energianvändning, innemiljö och material har gjorts.

Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer hållbart samhälle. Investeringsprojekt, inom åtta kategorier, som underlättar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom gröna lån. Alla projekt bedöms av Kommuninvests miljökommitté och efter ett godkännande kan både befintliga och nya lån kopplas till projektet och märkas gröna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020