Ekonomi

I Vöfabs års- och hållbarhetsredovisningar får du en inblick i företagets ekonomi och hur vi jobbar inom hållbarhetsområdet. Du kan också läsa om olika händelser under året.

Vöfabs årsredovisning för 2018

Längre ner på sidan under relaterade dokument hittar du årsredovisningarna från de senaste tre åren. De öppnas som PDF.

Utdrag ur "Vd har ordet" i års-och hållbarhetsredovisningen för 2018:
År 2018 känns som ett år då vi som företag fick stå i centrum både för mediabevakning och allmänhetens synpunkter mycket mer än normalt. Det jag avser är byggnationen av Växjös nya station och kommunhus, som blev mer uppmärksammat än vi kunde förstå innan. Det var fasader och bygglov som drog till sig det största intresset. Vidare granskades upphandlingar och hanteringen av vinnande arkitekten med mera av konkurrensverket, men de fann inga felaktigheter i vårt hanterande. Kommunrevisorerna lät genomföra en förstudie av hela beslutsgången och hanteringen av projektet, allt från arkitekttävling till upphandling av entreprenör.

Gröna lån

Vöfab har fått godkänt gröna-lån-märkning för tre byggprojekt inom kategorin gröna byggnader. Det gäller byggnation av Vikaholms förskola, Pär Lagerkvistskolan och förskolan Saga. Anledningen är att samtliga är byggda och certifierade enligt miljöbyggnad, vilket säkerställer att husen är bra för människor och miljön genom att noggranna kontroller av energianvändning, innemiljö och material har gjorts.

Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer hållbart samhälle. Investeringsprojekt, inom åtta kategorier, som underlättar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom gröna lån. Alla projekt bedöms av Kommuninvests miljökommitté och efter ett godkännande kan både befintliga och nya lån kopplas till projektet och märkas gröna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019