Till innehållet

Ekonomi

I Vöfabs års- och hållbarhetsredovisningar får du en inblick i företagets ekonomi och hur vi verkar för ett hållbart samhälle. Du kan också läsa om olika aktiviteter och händelser under året.

Vöfabs års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

I Vöfabs års-och hållbarhetsredovisning finns information om hur vi arbetar inom olika hållbarhetsområden.

Längre ner på sidan under relaterade dokument hittar du års- och hållbarhetsredovisningarna från de senaste tre åren (öppnas som PDF). Nedan förljer ett utdrag ur "Vd har ordet" i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020:

"Strax efter nyår 2020 nås vi av nyheten att en smitta som kallas Corona startat i Kina, och att den börjar
sprida sig över världen. På vårkanten nådde smittan Sverige, och då även Växjö. Då insåg i alla fall inte
jag vidden av smittan. Vi har ställt om arbetsrutiner till att arbeta hemifrån och delat upp oss att utgå
från flera platser i vårt fastighetsbestånd, för att hålla avstånd. Jag är mycket imponerad och stolt över
hur personalens ställt om och hanterat detta på ett tålmodigt och respektfullt sätt, och fortfarande
gör. Påverkan på vår leverans har och är så här långt minimal."

Gröna lån

Vöfab har fått godkänt gröna-lån-märkning för fyra byggprojekt inom kategorin gröna byggnader. Det gäller byggnation av Vikaholms förskola, Pär Lagerkvistskolan, förskolan Saga och Vallvikens förskola. Anledningen är att samtliga är byggda enligt certifieringen miljöbyggnad, vilket säkerställer att husen är bra för människor och miljön genom att noggranna kontroller av energianvändning, innemiljö och material har gjorts.

Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer hållbart samhälle. Investeringsprojekt, inom åtta kategorier, som underlättar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom gröna lån. Alla projekt bedöms av Kommuninvests miljökommitté och efter ett godkännande kan både befintliga och nya lån kopplas till projektet och märkas gröna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021