Till innehållet

Ekonomi

I Vöfabs års- och hållbarhetsredovisningar får du en inblick i företagets ekonomi och hur vi verkar för ett hållbart samhälle. Du kan också läsa om olika aktiviteter och händelser under året.

Vöfabs års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

I Vöfabs års-och hållbarhetsredovisning finns information om hur vi arbetar inom olika hållbarhetsområden.

Under relaterade dokument hittar du års- och hållbarhetsredovisningarna från de senaste åren (öppnas som PDF). Nedan följer ett utdrag ur "Vd har ordet" i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023:

Vår genomgående strategi under hela förändringsresan har varit att öppna alla boxarna, att bita i det sura äpplet, att inte ducka för något.

Vöfab har fått godkänt gröna-lån-märkning för fyra byggprojekt inom kategorin gröna byggnader. Det gäller byggnation av Vikaholms förskola, Pär Lagerkvistskolan, förskolan Saga och Vallvikens förskola. Anledningen är att samtliga är byggda enligt certifieringen miljöbyggnad, vilket säkerställer att husen är bra för människor och miljön genom att noggranna kontroller av energianvändning, innemiljö och material har gjorts.

Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer hållbart samhälle. Investeringsprojekt, inom åtta kategorier, som underlättar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom gröna lån. Alla projekt bedöms av Kommuninvests miljökommitté och efter ett godkännande kan både befintliga och nya lån kopplas till projektet och märkas gröna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024