Till innehållet

Fastigheter

Vöfab äger och förvaltar både stora och små fastigheter. Vi äger skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor. På uppdrag av Växjö kommun förvaltar vi ytterligare fastigheter, som exempelvis Evedals fritidsområde.

Grindstugan vid Kristineberg. Ett gult hus med träd i höstfärger runt om. Foto.

Grindstugan vid Kristineberg är en av Vöfabs äldsta byggnader.

Vöfab ansvarar för ett 130-tal fastigheter med en sammanlagd yta på cirka 345 000 kvadratmeter. Därav äger vi 310 000 kvadratmeter.

Vöfab har huvudansvaret för kommunens lokalförsörjning i Växjö stad. Ungefär åtta procent av ytan är lokaler, som vi hyr ut på marknadsmässiga villkor.

Vi äger fastigheter som är allt ifrån 250 år gamla till helt nybyggda. Som exempel kan nämnas att under 2014 blev Vikaholms förskola klar. 2015 började vi bygga en ny skola och förskola i området Bergunda, Pär Lagerkvistskolan och Pär Lagerkvist förskola. Det blev klart sommaren 2017. I slutet av 2017 blev den nya förskolan Saga klar. Våren 2018 började Vöfab bygga Växjö station och kommunhus. Kommunhuset blir inflyttningsklart våren 2021, och stationen öppnar upp efter sommaren 2021.

Vallvikens förskola vann Växjö kommuns träbyggnadspris 2020. Några av våra byggnader har även blivit nominerade till Växjö kommuns byggnadspris. Araby park arena nominerades 2011, kommunhusets entré 2013 och tillbyggnaden av Kungsmadskolan 2014. 2017 var Pär Lagerkvistskolan nominerad.

Under relaterade länkar här under hittar du en karta över var Vöfabs fastigheter finns och ett dokument med bilder på fastigheterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020