Till innehållet

Fastigheter

Vöfab äger och förvaltar både stora och små fastigheter. Vi äger skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor. På uppdrag av Växjö kommun förvaltar vi även områden och fastigheter som exempelvis Evedals fritidsområde och Teleborg slott (från 2023).

Grindstugan vid Kristineberg. Ett gult hus med träd i höstfärger runt om. Foto.

Grindstugan vid Kristineberg är en av Vöfabs äldsta byggnader.

Vöfab ansvarar för ett 130-tal fastigheter med en sammanlagd yta på cirka 346 000 kvadratmeter. Därav äger vi 312 000 kvadratmeter.

Vöfab har huvudansvaret för kommunens lokalförsörjning i Växjö stad. Ungefär åtta procent av ytan är lokaler, som hyrs ut på marknadsmässiga villkor.

Vi äger fastigheter som är allt ifrån 250 år gamla till helt nybyggda.

Under relaterade länkar hittar du en karta över var Vöfabs fastigheter finns och ett dokument med bilder på fastigheterna.

Vid varje större byggnation investerar vi enligt enprocentreglen även i konstnärlig utsmyckning, vilket innebär att en procent av investeringskostnaden går till offentlig konst.

Om enprocentregeln

Växjö kommuns enprocentregel har som mål att en procent av investeringsbudgeten vid ny- om- och tillbyggnad av kommunägda lokaler för kommunal verksamhet ska investeras i konstnärlig gestaltning. Vid ombyggnation gäller enprocentregeln när nya miljöer skapas. Enprocentregeln är ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta del av konst. Regeln är ingen lag utan tillämpas på olika sätt i Sveriges kommuner.

I oktober 2020 tog Växjö kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för enprocentregeln. De nya riktlinjerna innebär:

  • Begreppet konst vidgas för att få ett nytänkande i sättet att arbeta med konstnärlig gestaltning och kan numera vara ljudkonst, text och konst med tekniska lösningar som exempelvis VR.
  • De nya rutinerna säkerställer att konstnärlig kompetens kommer in tidigt i byggnationsprocessen för att få hög kvalitet.
  • Enprocentsmålet har breddats för att även inkludera praktiska funktioner som lekmiljöer, belysning, räcken eller sittmiljöer.
  • Investeringskostnaderna har en nedre och övre tröskel, där kommunfullmäktige har beslutat att ha kvar den nedre gränsen på investeringar från 10 miljoner och uppåt. Om investeringen överstiger 300 miljoner gäller regeln för den del som ligger under 300 miljoner.

Växjö kommuns webbplats Länk till annan webbplats. kan du hitta information om offentlig konst i Växjö, däribland några av Vöfabs utvändiga konstverk. Informationen finns också tillgänglig som mobilapp till iPhone och Android. Med hjälp av appen kan du dessutom följa utstakade konstslingor genom centrum, runt Växjösjön samt runt sjön Trummen och campus-området. Appen har utvecklats av Växjö kommun och Videum. Appens namn är "Offentlig konst i Växjö".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2023
Om Vöfab