Till innehållet

Fastigheter

Vöfab äger och förvaltar både stora och små fastigheter. Vi äger skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor. På uppdrag av Växjö kommun förvaltar vi även områden och fastigheter som exempelvis Evedals fritidsområde och Teleborg slott (från 2023).

Grindstugan vid Kristineberg. Ett gult hus med träd i höstfärger runt om. Foto.

Grindstugan vid Kristineberg är en av Vöfabs äldsta byggnader.

Vöfab ansvarar för ett 130-tal fastigheter med en sammanlagd yta på cirka 346 000 kvadratmeter. Därav äger vi 312 000 kvadratmeter.

Vöfab har huvudansvaret för kommunens lokalförsörjning i Växjö stad. Ungefär åtta procent av ytan är lokaler, som hyrs ut på marknadsmässiga villkor.

Vi äger fastigheter som är allt ifrån 250 år gamla till helt nybyggda. Som exempel kan nämnas att under 2017 blev byggnationerna av Pär Lagerkvistskolan och förskolan Saga klara. Våren 2018 började vi bygga Växjö stations- och kommunhus. Kommunhuset blev inflyttningsklart under våren 2021, och stationen öppnade upp i augusti 2021.

Under relaterade länkar hittar du en karta över var Vöfabs fastigheter finns och ett dokument med bilder på fastigheterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022