Till innehållet

Vöfabs organisation

Vöfab har idag 124 anställda och organisationen består av en projektavdelning, utvecklingsavdelning och fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltningen består i sin tur av en avdelning för hyresavtal, fastighetsservice och verksamhetsservice.

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, bildades 1990 och är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar lokaler i Växjö kommun. Våra hyresgäster är bland andra Växjö kommuns förvaltningar och Linnéuniversitetet. År 2023 slogs Vöfab ihop med delar av de kommunala bolagen Vidingehem och Videum som erbjuder lokaler.

Vöfabs historia

Några hållpunkter som beskriver olika händelser sedan Vöfabs start 1990. Om du vill veta mer kan du läsa vår jubileumskskrift som finns längre ner på sidan under relaterade dokument.

1991

Vi köper de första fastigheterna och tar över fastighetsskötseln på skolorna från skolstyrelsen.

1993

Kontoret flyttar in i Vöfab-huset.

1998

Vi installerar solfångare på simhallen, för uppvärmning av duschvattnet.

2004

Vöfabs första matavfallskvarn installeras på Teknikum, och äventyrsbadet i simhallen blir klart.

2006

Energiarbetet tar fart och det pågår fortfarande för fullt.

2007

Vöfab blir miljödiplomerat - första bolaget i koncernen.
Nya Högstorpskolan blir klar. Det är den första hela skola som Vöfab byggt.

2008

Den första solcellsanläggningen installeras på Kungsmadskolan.

2012

Vöfab får en ny grafisk profil och logotyp.

2014

Företaget blir mångfaldscertiferat.

2015

Vöfab fyller 25 år!

2017

Vår största byggnation hittills, Pär Lagerkvistskolan tillsammans med Pär Lagerkvist förskola, blir klar.

2018

I april månad börjar vi bygga Växjös nya stations- och kommunhus.

2021

Byggnationen av Växjö stations- och kommunhus blir klar.

2023

Det nya lokalbolaget Vöfab AB började sin verksamhet i januari 2023 och är en sammanslagning av det nuvarande kommunala fastighetsbolaget Vöfab och de delar av de kommunala bolagen Vidingehem och Videum som erbjuder lokaler.

Vöfabs enheter ansvarar för olika områden inom företaget.

Fastighetsservice

Är ansvarig för driften på våra fastigheter. Genom våra fastighetsskötare eller tekniker, som sköter servicen har vi en daglig kontakt med många av våra hyresgäster. Här ingår även en energi- och inneklimatgrupp som jobbar med energioptimeringar i våra fastigheter.

Projektgruppen

Har hand om ny- och ombyggnationer. De följer hela byggprocessen från utredning och projektering till genomförandet av bygget och slutbesiktning. De ansvarar också för planering och upphandling av underhåll på våra fastigheter.

Vöfabs ledningsgrupp består av vd, projektchef, utvecklingschef och fastighetschef.

Vöfabs ledningsgrupp

Niclas Ramström, vd

E-post: niclas.ramstrom@vofab.se, 0470-52 80 25

Kim Granquist Alm, fastighetschef

E-post: kim.granquistalm@vofab.se, 0470-52 80 30

Jesserina Flores, utvecklingschef

E-post: jesserina.floresaraya@vofab.se, 0470-70 17 91

Henrik Vernersson, projektchef

E-post henrik.vernersson@vofab.se, 0470-52 80 42

Peter Thörnblad, ekonomichef

E-post: peter.thornblad@vaxjo.se, 0470-59 91 45

Johanna Elmdahl, HR Chef

E-post: johanna.elmdahl@vaxjo.se, 0470-435 79

Ledamöter i Vöfabs styrelse

Ann-Kristin Lindquist, vice ordförande i Vöfabs styrelse. En kvinna med brunt hår och glasögon.

Lennart Adell Kind (MP), ordförande
E-post: lennart.adellkind@vaxjo.se

Ann-Kristin Lindquist, vice ordförande i Vöfabs styrelse. En kvinna med brunt hår och glasögon.

Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
E-post: hakan.frizen@vaxjo.se

Vöfabs ordförande Patrik Åkesson. En man med glasögon, kavaj och vit skjorta.

Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
E-post: gunnar.nordmark@vaxjo.se

Tony Lundstedt (S)
E-post: tony.lundstedt@vaxjo.se

Emelie Petersen (S)
E-post:

Patrik Åkesson (KD)
E-post: patrik.akesson@vaxjo.se

Christer Wånehed (M)
E-post: carlgostachrister.wanehed@vaxjo.se

Ersättare

Anders Westin (S)
E-post: anders.westin@vaxjo.se

Rose-Marie Holmqvist (S)
E-post: rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

Dan Boson (M)
E-post: dan.boson@vaxjo.se

Monica Lindfors (M)
E-post: monica.lindfors@vaxjo.se

Sammanträdesdagar 2024

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Styrelsen sammanträder klockan 09.00 på något av Vöfabs kontor i Växjö.

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemötena.

Vöfab har två helägda dotterbolag - Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter AB.

Vöfab Parkering AB bildades för att det ska innehålla garagebyggnader och Vöfab Fastigheter AB för att ge möjlighet till att köpa och sälja fastigheter. I samband med försäljning och köp bildar fastighetsbolaget dotterdotterbolag.

Dotter- och dotterdotterbolagen har samma styrelse som Vöfab, och styrelsemötena hålls i anslutning till Vöfabs möten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2024